Báo cáo kết quả tổ chức triển khai hoạt động tình nguyện của thanh niên và các cơ chế, chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện

Đăng ngày 03 - 03 - 2015
Lượt xem: 275
100%

 

Ngày 13/02/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 25/BC-UBND về kết quả tổ chức triển khai hoạt động tình nguyện của thanh niên và các cơ chế, chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện. Theo đó, Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được trong việc triển khai hoạt động tình nguyện của thanh niên và các cơ chế, chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm 2000 đến nay; đồng thời cũng đánh giá những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền một số nội dung nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện trong thời gian tới./.
Đính kèm báo cáo: 25 BC UBND.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030 tỉnh Ninh Thuận(18/11/2022 4:35 CH)

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên...(04/10/2022 3:42 CH)

Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(14/03/2022 7:45 SA)

Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030(06/01/2022 10:53 SA)

Tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn...(04/01/2022 8:10 SA)

146 người đang online
°