Danh sách cán bộ công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

100%

Số TT

Đơn vị đầu mối tiếp nhận

Họ, tên người đại diện nhận tài khoản

Địa chỉ thư điện tử công vụ

Số điện thoại

1

UBND tỉnh

Trần Kha

trankha@namdinh.chinhphu.vn

02283849363

Nguyễn Phúc Sơn

nguyensonnd2010@gmail.com

02283526333

0969.568883

Trần Duy Tùng

tranduytung@namdinh.chinhphu.vn

0915520033

2

Sở Khoa học và Công nghệ

Bùi Thị Minh Nguyệt

sokhcn@namdinh.chinhphu.vn

0917719 282

3

Sở Giao thông vận tải

Lương Thành Nam

luongthanhnam.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

0913099 379

4

Sở Thông tin và Truyền thông

Đoàn Thị Hoàn

doanthihoan.stt@namdinh.gov.vn

0986709 722

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Thị Thanh Hương

huongthanhthinguyen92@gmail.com

0944570 639

6

Thanh tra tỉnh

Trần Văn Kiên

tranvankien.ttt@namdinh.gov.vn

0915375554

7

Sở Công thương

Vũ Công Toàn

vucongtoan.ct@namdinh.chinhphu.vn

0914653789

8

Sở Y tế

Vũ Việt Dưỡng

thanhtraso.yt@namdinh.chinhphu.vn

0904885589

9

Sở Tài chính

Nguyễn Thanh Nhã

sotaichinh@namdinh.chinhphu.vn

0228640769

10

Sở Xây dựng

Trần Đình Nghĩa

vanphongsxdnamdinh@gmail.com

0972880792

11

Sở Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Văn Minh

minhnguyenvp6848@gmail.com

01673545845

12

Sở Tư pháp

Phạm Thị Thu Hằng

sotuphap.nd.tchctonghop@gmail.com

0989646481

13

Sở Lao động - Thương binh và XH

Hà Đức Hoàng

haduchoang.ldtbxh@namdinh.chinhphu.vn

0912030022

14

Sở Nội vụ

Trần Thị Thu Hằng

tranthithuhang.snv@namdinh.gov.vn

0946080266

15

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đỗ Văn Quảng

dovanquang.khdt@namdinh.chinhphu.vn

0912334036

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trần Thị Bích Ngọc

tranthibichngoc.tnmt@namdinh.chinhphu.vn

0916612673

17

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trần Thị Hương Giang

sovhttdl@namdinh.chinhphu.vn

0913804357

18

Ban quản lý các KCN

Nguyễn Thị Tươi

nguyenthituoi.bql@namdinh.gov.vn

0917841389

19

UBND thành phố Nam Định

Phạm Xuân Thụ

tthctpnamdinh.ndh@namdinh.gov.vn

0949010879

Trần Quế Anh

vp2.ndh@namdinh.gov.vn

0964867038

20

UBND huyện Hải Hậu

Trần Thị Huyền

ubndhuyenhaihau@namdinh.gov.vn

0917552719

Đoàn Xuân Thịnh

doanxuanthinh.hhu@namdinh.gov.vn

0912380777

21

UBND huyện Nghĩa Hưng

Lương Thế Dũng

vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

0913906823

22

UBND huyện Giao Thủy

Đinh Quang Huy

dinhquanghuy.gty@namdinh.gov.vn

0912168837

23

UBND huyện Trực Ninh

Vũ Xuân Đạt

vuxuandat.tnh@namdinh.gov.vn

0915898995

Nguyễn Thế Anh

ntanh.tnh@namdinh.gov.vn

0916955366

24

UBND huyện Xuân Trường

Đặng Đức Trường

dangductruong.xtg@namdinh.gov.vn

0913032237

25

UBND huyện Nam Trực

Trần Thị Sim

tranthisim.ntc@namdinh.gov.vn

0919765915

26

UBND huyện Vụ Bản

Nguyễn Anh Tuấn

nguyenanhtuan.vbn@namdinh.gov.vn

0944540888

27

UBND huyện Mỹ Lộc

Phạm Tuấn Anh

phamtuananh.mlc@namdinh.gov.vn

0914842525

28

UBND huyện Ý Yên

Hoàng Thanh Long

ubnd.yyen@gmail.com

0945127682

 

41 người đang online
°