Kế hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030 tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 18 - 11 - 2022
Lượt xem: 616
100%

 

Ngày 10/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4931/KH-UBND triển khai Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030 (Kế hoạch). Theo đó, mục đích và yêu cầu của Kế hoạch cụ thể như sau:

- Mục đích:

+ Hỗ trợ, cổ vũ, khuyến khích đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên (sau đây gọi chung là thanh niên) xây dựng tinh thần khởi nghiệp; từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên thi đua sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp.

+ Thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban ngành, đoàn thể và xã hội chăm lo, hỗ trợ, định hướng cho thế hệ trẻ.

+ Phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ thi đua sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước.

- Yêu cầu:

+ Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cần được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng, đồng bộ, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với các đối tượng thanh niên, đặc điểm tình hình tại địa phương.

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể thực hiện trong giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn 2026-2030; 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai, thực hiện và giao các cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai, thực hiện; đồng thời, đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp triển khai, thực hiện đồng bộ một số nội dung liên quan./.


KH4931-929.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên...(04/10/2022 3:42 CH)

Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(14/03/2022 7:45 SA)

Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030(06/01/2022 10:53 SA)

Tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn...(04/01/2022 8:10 SA)

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác QLNN về thanh niên(19/02/2021 7:05 CH)

91 người đang online
°