Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác QLNN về thanh niên

Đăng ngày 19 - 02 - 2021
Lượt xem: 500
100%

 

  Ngày 10 tháng 02 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 635/BNV-CTTN về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021; theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021:
          - Triển khai Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
          - Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 của bộ, ngành, địa phương sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.
         - Tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ; chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
          - Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV và Thông tư số 07/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
          - Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
          - Đối với các địa phương thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện (Đề án), đề nghị UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết trực tuyến toàn quốc; đồng thời, chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp công việc cho đội viên Đề án.
          - Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương.
          - Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên./.
Đính kèm: 635 BNV.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030 tỉnh Ninh Thuận(18/11/2022 4:35 CH)

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên...(04/10/2022 3:42 CH)

Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(14/03/2022 7:45 SA)

Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030(06/01/2022 10:53 SA)

Tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn...(04/01/2022 8:10 SA)

3 người đang online
°