Thông tin sơ bộ về kết quả điểm tại Mục B tiêu chí cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Đăng ngày 20 - 12 - 2023
Lượt xem: 100
100%

 


4341 SNV-TĐKT.pdf | .-CV-de-nghi-cung-cap-DS-khao-sat-hc-464.pdf | Du-lieu-diem-tam-thoi-muc-B-19-12-2023-gui-thong-bao-so-bo.xlsx | Bang-cong-bo-diem-tam-thoi-muc-B-2023.xlsx | D-986-KH-KS-2023-553.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024(28/12/2023 9:27 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du...(23/08/2023 2:57 CH)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ năm(21/07/2023 4:06 CH)

Rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai...(19/07/2023 10:57 SA)

Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp...(18/07/2023 9:42 CH)

7 người đang online
°