Điều kiện công nhận, thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn về nông thôn mới và hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Đăng ngày 05 - 09 - 2022
Lượt xem: 224
100%

 

Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (Quy định);

Theo đó, Quy định phân định cụ thể thẩm quyền và điều kiện công nhận, thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Ngoài ra, Quy định nêu cụ thể Nguyên tắc thực hiện; Trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và một số nội dung có liên quan. Trên cơ sở đó, giao trách nhiệm các Bộ, ngành trung ương liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện; trong đó, đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ và chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan:

- Hoàn thiện thủ tục, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận và thu hồi quyết định công nhận: Xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu;

          - Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, xét, công nhận và thu hồi quyết định công nhận: Huyện đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh và cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến năm 2025 và những năm tiếp theo trên địa...(22/12/2022 5:29 CH)

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025...(27/09/2022 9:02 SA)

Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới theo các mức độ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025(22/09/2022 2:03 CH)

Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng...(11/08/2022 3:53 CH)

Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025...(05/08/2022 5:02 CH)

153 người đang online
°