Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở

Đăng ngày 21 - 08 - 2023
Lượt xem: 231
100%

 

Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở (Nghị định). Theo đó, xác định phạm vị điều chỉnh và đối tượng áp dụng như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định quy định chi tiết khoản 4 Điều 23; khoản 4 Điều 33; khoản 3 Điều 40; khoản 4 Điều 45; khoản 3 Điều 63 và khoản 4 Điều 81 của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, gồm các nội dung sau:

- Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; biểu quyết trực tuyến tại thôn, tổ dân phố để Nhân dân bàn và quyết định; quy trình bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; tổ chức hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư.

- Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị; ở doanh nghiệp nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng

- Nghị định áp dụng đối với công dân Việt Nam cư trú tại xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố nơi mình cư trú; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị; doanh nghiệp nhà nước và người lao động tại các doanh nghiệp nhà nước.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở tại xã, phường, thị trấn; trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tại các doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, Nghị định quy định cụ thể việc tổ chức cuộc họp, hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư; phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; biểu quyết trực tuyến tại thôn, tổ dân phố để nhân dân bàn và quyết định; quy trình bầu, cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; tổ chức và hoạt động của của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị; tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước và một số nội dung liên quan;

Trên cơ sở đó, Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2023./.


Nghi-dinh-so-59-cp.signedThi-hanh-luat-quy-che-dan-chu-co-so.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội thi Dân vận chính quyền năm 2023(14/11/2023 5:16 CH)

Công nhận xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022(31/05/2023 8:15 SA)

Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(15/05/2023 10:20 CH)

Phối hợp tổ chức Hội thi Dân vận chính quyền năm 2023(08/05/2023 11:37 SA)

Kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và...(03/04/2023 3:12 CH)

62 người đang online
°