Thông tin về kết quả điểm tại Mục B, Khoản 6 Mục C và Khoản 4 Mục D tiêu chí cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Đăng ngày 19 - 12 - 2022
Lượt xem: 105
100%

 


3945 SNV-TCBM.pdf | Bang-cong-bo-diem-tam-thoi-muc-B-2022-hc19-12-2022-932.xlsx | Du-lieu-chi-tiet-diem-tam-thoi-muc-B-2022-19-12-2022.xlsx | au-phieu-kem-theo-QD-1494.pdf | 10.19.2022_UBND1461_Quyet-dinh-ban-hanh-Bo-tieu-chi-danh-gia-CCHC_Phu-luc-1-cap-tinh.pdf | 10.19.2022_UBND1461_Quyet-dinh-ban-hanh-Bo-tieu-chi-danh-gia-CCHC_Phu-luc-2-cap-huyen.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du...(23/08/2023 2:57 CH)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ năm(21/07/2023 4:06 CH)

Rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai...(19/07/2023 10:57 SA)

Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp...(18/07/2023 9:42 CH)

Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2022...(18/07/2023 11:10 SA)

88 người đang online
°