Thông tin về kết quả điểm tại Mục B, Khoản 6 Mục C và Khoản 4 Mục D tiêu chí cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Đăng ngày 19 - 12 - 2022
Lượt xem: 49
100%

 


3945 SNV-TCBM.pdf | Bang-cong-bo-diem-tam-thoi-muc-B-2022-hc19-12-2022-932.xlsx | Du-lieu-chi-tiet-diem-tam-thoi-muc-B-2022-19-12-2022.xlsx | au-phieu-kem-theo-QD-1494.pdf | 10.19.2022_UBND1461_Quyet-dinh-ban-hanh-Bo-tieu-chi-danh-gia-CCHC_Phu-luc-1-cap-tinh.pdf | 10.19.2022_UBND1461_Quyet-dinh-ban-hanh-Bo-tieu-chi-danh-gia-CCHC_Phu-luc-2-cap-huyen.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phối hợp rà soát kết quả thẩm định sơ bộ công tác cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan,...(06/01/2023 3:56 CH)

Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023(30/12/2022 3:02 CH)

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách...(05/12/2022 9:03 SA)

Khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI năm 2022 tại tỉnh Ninh Thuận(30/11/2022 5:09 CH)

Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai...(24/11/2022 10:08 SA)

247 người đang online
°