Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 23 - 08 - 2023
Lượt xem: 101
100%

 

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 954/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận (Quyết định).

Theo đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Phát triển kinh tế thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Thuận thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, thương mại, khuyến công và du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện điều chuyển tài sản, tài chính và viên chức, người lao động từ Văn phòng Phát triển kinh tế, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch về Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.


954_QD-TTg_15082023-signed-076.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ năm(21/07/2023 4:06 CH)

Rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai...(19/07/2023 10:57 SA)

Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp...(18/07/2023 9:42 CH)

Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2022...(18/07/2023 11:10 SA)

Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh(16/06/2023 8:37 SA)

7 người đang online
°