Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2022 tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 18 - 07 - 2023
Lượt xem: 114
100%

 

Sáng ngày 14/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2022. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì và chỉ đạo Hội nghị; cùng chủ trì Hội nghị, có ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh, có đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, Lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại điểm cầu cấp huyện có đại diện Thường trực huyện, thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt TQVN huyện, thành phố; Lãnh đạo phòng, ban liên quan và Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố.

Qua phân tích các Chỉ số của tỉnh Ninh Thuận năm 2022:

Chỉ số PAR INDEX 2022: Đạt 85,78/100 điểm (cao hơn trung bình cả nước 0,99 điểm), xếp vị thứ 29/63 tỉnh, thành phố, tăng 06 bậc so với năm 2021;

- Chỉ số PAPI 2022: 46,0002 điểm (cao hơn trung bình cả nước 3,7625 điểm), thuộc nhóm tỉnh cao nhất, xếp hạng 04/63 tỉnh, thành phố (giữ nguyên nhóm các tỉnh cao nhất, tăng 2,1702 điểm và tăng 10 bậc so với năm 2021). Năm 2022 là năm Chỉ số PAPI của tỉnh Ninh Thuận có điểm số cao nhất kể từ khi Trung ương công bố đến nay (từ năm 2011);

- Chỉ số SIPAS 2022: Đạt 81,83% (cao hơn trung bình cả nước 1,75%), xếp hạng 20/63 tỉnh, thành phố (giảm 6.81% và giảm 04 bậc so với năm 2021; xếp thứ 4/14 tỉnh, thành phố loại III và xếp thứ 3/8 tỉnh, thành phố miền Đông Nam.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hải, Giám đốc Sở Nội vụ (cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính tỉnh) báo cáo tóm tắt một số kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế qua phân tích, đánh giá các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh và đề xuất một số mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhằm duy trì, nâng cao các Chỉ số trong thời gian tới. Các đại biểu tham dự tại điểm cầu huyện, thành phố cùng tham gia, trình bày các tham luận về tình hình thực hiện các nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần duy trì, cải thiện và nâng cao kết quả các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam đã biểu dương ghi nhận những kết quả nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian qua và đề nghị các cấp, các ngành thuộc tỉnh, nhất là người đứng đầu, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TU, Chỉ thị số 39-CT/TU đến Nhân dân, doanh nghiệp để cùng đồng hành, chung tay, góp sức và tham gia cùng với chính quyền, địa phương; tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những gương sáng, điểm sáng cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong cải cách hành chính; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt của cấp ủy Đảng, đồng thời, phát huy vai trò của người đứng đầu; Khẩn trương rà soát, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong việc làm ảnh hưởng đến các Chỉ số của tỉnh, của đơn vị; tập trung giải quyết hoàn thành các hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, không để chậm trễ, kéo dài thời gian quy định; Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức…

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác cải cách hành chính và nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tặng Bằng khen cho các tập thể

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên tặng Bằng khen cho các cá nhân

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024(28/12/2023 9:27 SA)

Thông tin sơ bộ về kết quả điểm tại Mục B tiêu chí cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan,...(20/12/2023 10:04 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du...(23/08/2023 2:57 CH)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ năm(21/07/2023 4:06 CH)

Rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai...(19/07/2023 10:57 SA)

191 người đang online
°