Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
Lượt xem: 248
100%

 

Ngày 12/5/2023, Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.  Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Hải- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Đinh Thị Sơn Thái- Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí: Trương Thanh Long, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ; đồng chí Trương Văn Phong, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng và đồng chí Nguyễn Tấn Thuyên, Trưởng phòng Tôn giáo- Uỷ viên BCH Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Description: C:\Users\Ngoc Ha\Downloads\cf63c966a812764c2f03.jpg

Đồng chí Trương Thanh Long- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch
Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023 phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ Ninh Thuận nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ; là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn Sở Nội vụ với Phương châm hành động của các cấp công đoàn là: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 phù hợp với thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Nội vụ, Công đoàn viên chức tỉnh, và sự phối hợp, tích cực hỗ trợ của Lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, quy chế phối hợp với chính quyền; tập thể cán bộ, đoàn viên có độ tuổi bình quân trẻ, ý thức tổ chức kỷ luật, nhiệt tình, năng nổ, luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác, cũng như trong hoạt động công đoàn; có cơ cấu trình độ, chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao, các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời; qua đó, đã động viên, tạo điều kiện tốt để công chức, người lao động an tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ. Bên cạnh những kết quả đã đạt được nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động; Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Description: C:\Users\User\Desktop\File tam\Hinh quan canh DH.jpg

Quang cảnh Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Đinh Thị Sơn Thái- Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Thuận phát biểu, nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới xây dựng Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Quy chế phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành; duy trì sinh hoạt Ban Chấp hành; phát huy vai trò Ủy ban Kiểm tra và đổi mới phương thức hoạt động phù hợp.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Hải - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Sở Nội vụ. Đồng chí đề nghị Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ trong thời gian tới, tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Sở Nội vụ; đồng thời, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức, người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....

Description: C:\Users\User\Desktop\File tam\H1.jpg

Đồng chí Trần Hải- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ
phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2023-2028 tín nhiệm bầu đồng chí Trương Văn Phong giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ, đồng thời bầu Ủy viên Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí.

Description: C:\Users\Ngoc Ha\Downloads\5505d022f0542e0a7745.jpg

Đồng chí Trương Văn Phong, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ,
Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội cũng đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam(07/12/2023 6:05 CH)

Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028(04/12/2023 9:12 SA)

Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tặng quà các gia đình thương, bệnh binh, gia đình chính sách nhân ngày...(03/08/2020 6:27 CH)

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ(30/07/2019 5:29 CH)

Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tham gia Hội thao Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận lần thứ I-2019(23/07/2019 5:29 CH)

18 người đang online
°