Bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đăng ngày 07 - 12 - 2023
Lượt xem: 28
100%

 

Sau 03 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, sáng ngày 03/12/2023, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã chính thức bế mạc. Dự phiên bế mạc có: đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII Nguyễn Đình Khang cho biết: Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đã hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra.

Đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị khách quốc tế, đại diện ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan trung ương, tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương; cán bộ công đoàn nhiều thời kỳ đã dự phiên trọng thể và hoạt động của đại hội, tạo sự cổ vũ, động viên to lớn đối với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đã nghe Báo cáo tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tham luận, thảo luận tại đại hội và tổ chức 10 diễn đàn chuyên đề đã làm sâu sắc thêm những định hướng lớn và nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo chính trị, củng cố thêm về lý luận và thực tiễn làm cơ sở nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII trình tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm BCH khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023; Điều lệ Công đoàn sửa đổi, bổ sung.

Description: http://images.baoninhthuan.com.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/tbtdaduyet/1/be-mac-cong-doan-31223a-2023-12-03-19-04.jpg

168 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII,

nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

 

Tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo, khẳng định rõ vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, biểu dương đóng góp to lớn của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hơn 90 năm qua và nhiệm kỳ 2018-2023. Tổng Bí thư nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn những năm tới; trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội quan tâm chăm lo, xây dựng, phát huy vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Đại hội đã phát huy dân chủ bầu BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII gồm 168 ủy viên, là những người có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức CĐ để gánh vác trọng trách do Đảng, công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ) giao phó. BCH đã họp phiên thứ nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ra mắt và nhận nhiệm vụ trước đại hội.

Đại hội biểu thị quyết tâm của tổ chức Công đoàn thực hiện thành công mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Công đoàn hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo NLĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Công đoàn đổi mới, tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, NLĐ; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhận thức sâu sắc sứ mệnh và trọng trách mà Đảng và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước giao phó, đại hội khẳng định quyết tâm của các cấp Công đoàn, cán bộ nỗ lực rèn luyện, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII Nguyễn Đình Khang khẳng định, BCH khóa XIII được đại hội tin tưởng bầu sẽ đoàn kết, rèn luyện bản lĩnh, nâng tầm trí tuệ, phẩm chất đạo đức, quyết tâm cùng với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội.

“Thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, tạo nên sức mạnh mới của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh./.

(Nội dung và hình ảnh sưu tầm từ Trang Thông tấn xã Việt Nam)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028(04/12/2023 9:12 SA)

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2023-2028(22/05/2023 9:32 SA)

Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tặng quà các gia đình thương, bệnh binh, gia đình chính sách nhân ngày...(03/08/2020 6:27 CH)

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ(30/07/2019 5:29 CH)

Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tham gia Hội thao Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận lần thứ I-2019(23/07/2019 5:29 CH)

24 người đang online
°