Kết quả Chỉ số SIPAS năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 24 - 04 - 2023
Lượt xem: 338
100%

 

Ngày 19/4/2023 tại phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (Chỉ số SIPAS 2022).

Theo đó, Chỉ số SIPAS năm 2022, ngoài 05 chỉ số thành phần như năm 2021 (Tiếp cận dịch vụ; Thủ tục hành chính; Công chức; Kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Việc tiếp nhận, giải quyết ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị) còn bổ sung nhiều nội dung mới liên quan đến đánh giá việc ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách trên địa bàn tỉnh.

Kết quả Chỉ số SIPAS 2022 nói chung trong cả nước năm 2022 là 80,08 %; trong đó, mức độ hài lòng đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách là 79,72%, mức độ hài lòng đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công là 80,43%.

Đối với tỉnh Ninh Thuận, Chỉ số SIPAS năm 2022 đạt 81,83% (cao hơn trung bình cả nước 1,75%), xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố (giảm 6.81% - điểm trung bình cả nước giảm 7,08%) và giảm 04 bậc so với năm 2021); xếp thứ 4/14 tỉnh, thành phố loại III và xếp thứ 3/8 tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024(28/12/2023 9:27 SA)

Thông tin sơ bộ về kết quả điểm tại Mục B tiêu chí cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan,...(20/12/2023 10:04 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du...(23/08/2023 2:57 CH)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ năm(21/07/2023 4:06 CH)

Rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai...(19/07/2023 10:57 SA)

33 người đang online
°