Kết quả Chỉ số PAPI năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 21 - 04 - 2023
Lượt xem: 245
100%

 

Ngày 12/4/2023 tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cùng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Công ty Phân tích Thời gian thực tổ chức công bố Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2022 (Chỉ số PAPI năm 2022).

Theo đó, Chỉ số PAPI năm 2022 được khảo sát đối với 16.117 người dân từ 18 tuổi trở lên tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước; điểm trung bình cả nước là 42.2377 điểm (giảm 0.0313 điểm so với năm 2021), điểm cao nhất là 47.88 điểm (giảm 0.179 điểm so với năm 2021), điểm thấp nhất là 38.8 điểm (tăng 1.557 điểm so với năm 2021).

Kết quả trên cho thấy khoảng cách trong hiệu quả quản trị và hành chính công giữa các tỉnh, thành phố đang có xu hướng ngày càng thu hẹp, thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu và cạnh tranh ngày càng cao hơn giữa các tỉnh, thành phố.

Description: Quang cảnh Lễ công bố ''Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam - PAPI 2022''

Toàn cảnh Lễ công bố Chỉ số PAPI năm 2022

 

Đối với tỉnh Ninh Thuận, Chỉ số PAPI năm 2022 đạt 46.0002 điểm (cao hơn trung bình cả nước 3.7625 điểm), thuộc nhóm tỉnh cao nhất, xếp hạng 4/63 tỉnh, thành phố (giữ nguyên nhóm các tỉnh cao nhất, tăng 2.1702 điểm và tăng 10 bậc so với năm 2022 - xếp hạng 14/63 tỉnh, thành phố).

Trong 08 trục nội dung của Chỉ số PAPI năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận có 07 trục nội dung thuộc nhóm tỉnh cao nhất (Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử) và 01 trục nội dung thuộc nhóm tỉnh trung bình cao (Trách nhiệm giải trình với người dân).

Description: C:\Users\User\Downloads\PAPI.jpg

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024(28/12/2023 9:27 SA)

Thông tin sơ bộ về kết quả điểm tại Mục B tiêu chí cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan,...(20/12/2023 10:04 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du...(23/08/2023 2:57 CH)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ năm(21/07/2023 4:06 CH)

Rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai...(19/07/2023 10:57 SA)

60 người đang online
°