Đảng bộ Sở Nội vụ triển khai học tập Chuyên đề năm 2023

Đăng ngày 22 - 03 - 2023
Lượt xem: 97
100%

 

Sáng ngày 14/03/2023, Đảng bộ Sở Nội vụ đã tổ chức tham gia học tập Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy theo chương trình Hội nghị trực tuyến do Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện.

Tại điểm cầu Đảng ủy Khối, tham dự có các đồng chí: Lưu Xuân Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; Trần Văn Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Trọng Cấp, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; lãnh đạo, chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng, Đoàn Khối; các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc. Đồng thời, Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh được kết nối trực tuyến tới 188 điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổng cộng có 3.218 đảng viên tham gia học tập.

Description: https://ninhthuan.dcs.vn/SiteFolders/dukcoquan/4810/H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81%202023/z4181018265909_456f7f65842be2f3d09c13b3569bb7f4.jpg

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

 

Tại điểm cầu của Đảng bộ Sở Nội vụ, toàn thể Đảng viên, quần chúng tham gia học tập. Hội nghị nghe Lãnh đạo Đảng ủy Khối triển khai quán triệt Chuyên đề năm 2023 và các văn bản: Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”; Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về “Định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 06/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chân lý vĩ đại: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”(03/10/2023 3:29 CH)

Xây dựng nông thôn mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh(13/09/2023 4:11 CH)

Bộ Chính trị ban hành Quy định Về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ...(23/08/2023 2:45 CH)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thời cơ và những quyết sách lịch sử(11/08/2023 10:04 CH)

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng theo tư...(21/07/2023 4:11 CH)

89 người đang online
°