Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 02 - 02 - 2023
Lượt xem: 43
100%

 

Ngày 31/01/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phê duyệt Quyết định số 43/QĐ-TTg ban hành Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ (Quyết định). Theo đó, phê duyệt danh sách gồm 04 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ (giảm 01 đơn vị so với quy định trước đây - Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ), cụ thể: 

  1. Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 
  2. Hội trường Thống Nhất. 
  3. Nhà khách La Thành. 
  4. Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương. 

Ngoài ra, Quyết định quy định điều khoản chuyển tiếp thực hiện việc sáp nhập Trung tâm Hội nghị Quốc tế vào Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, như sau: Trung tâm Hội nghị Quốc tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành, có hiệu lực thi hành. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/01/2023 và thay thế Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ.


quyet-dinh-43-qd-ttg-740.pdf

Tin liên quan

Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản...(15/03/2023 4:41 CH)

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, tranh thủ xu hướng thời đại và phát huy thế mạnh của đất nước(13/03/2023 11:57 CH)

Phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh(10/03/2023 8:03 SA)

Nghị quyết Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12...(14/01/2023 4:07 CH)

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán Quý mão và lễ hội...(26/12/2022 11:06 SA)

Tin mới nhất

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023(20/03/2023 10:27 SA)

Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản...(15/03/2023 4:41 CH)

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2023(13/03/2023 11:47 CH)

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa...(13/03/2023 11:42 CH)

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, tranh thủ xu hướng thời đại và phát huy thế mạnh của đất nước(13/03/2023 11:57 CH)

61 người đang online
°