Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững

Đăng ngày 23 - 05 - 2023
Lượt xem: 98
100%

 

Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả triển khai, thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch Việt Nam. Theo đó, nhằm khắc phục một số tồn tại, hạn chế thời gian qua để ngành Du lịch phát triển trọng tâm, trọng điểm, với phương châm “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch, đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới - ngày 18 tháng 5 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững (Nghị quyết) và yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các hiệp hội nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi thẩm quyền tổ chức thực hiện 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

- Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững.

- Tiếp tục tạo thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

- Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khu du lịch quốc gia.

- Phát triển sản phẩm và truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

- Đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch.

Trên cơ sở đó, Chính phủ giao trách nhiệm cụ thể đối với từng Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai, tổ chức thực hiện/từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trên. Đồng thời, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết; chủ trì đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tổng hợp, đánh giá sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.


ghiQuyet-82-CP-221.pdf

Tin liên quan

Tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ(03/10/2023 3:32 CH)

Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định tiêu chuẩn, định mức sử...(03/10/2023 3:56 CH)

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 2023 về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)(02/08/2023 3:53 CH)

Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai...(10/07/2023 9:28 CH)

Thông báo tuyển chọn, gọi công dân có trình độ công nghệ thông tin nhập ngũ(22/05/2023 2:13 CH)

Tin mới nhất

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực...(04/03/2024 2:38 CH)

Sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp(04/03/2024 2:20 CH)

Chỉ thị về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ(29/02/2024 4:08 CH)

Triển khai học tập, quán triệt thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo...(29/02/2024 3:56 CH)

Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào(28/02/2024 9:27 SA)

46 người đang online
°