Thanh niên Quân đội với việc làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

Đăng ngày 17 - 10 - 2023
Lượt xem: 47
100%

 

Thanh niên Quân đội (viết tắt TNQĐ) là lực lượng có vai trò rất quan trọng trong sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Là một bộ phận của thế hệ trẻ cả nước, TNQĐ luôn xung kích, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, trên mọi mặt trận, là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Bởi vậy, xây dựng lực lượng TNQĐ vững mạnh, bản lĩnh, đủ sức chống lại các âm mưu, thủ đoạn của lực lượng thù địch là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, giữ trọn niềm tin của Nhân dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của thanh niên: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà….nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần lớn là do các thanh niên”, trong đó có vai trò không nhỏ của lực lượng TNQĐ. Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với quyết tâm “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, tinh thần “dám đánh, biết đánh và quyết thắng”, các thế hệ TNQĐ đã nêu cao ý chí chiến đấu, gan dạ, mưu trí, dũng cảm, góp phần vào thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, TNQĐ qua các thế hệ đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện vai trò quan trọng của TNQĐ trên tất cả các mặt trận.

Hiện nay, TNQĐ được tuyển chọn kỹ, có trình độ học vấn cao, được giáo dục, rèn luyện toàn diện cả về chính trị, đạo đức, văn hóa và sức khỏe; là lực lượng chủ yếu, trực tiếp nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội ta. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trực tiếp là của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, công tác vận động thanh niên và hoạt động của tổ chức đoàn trong Quân đội đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực.

Tổ chức đoàn thường xuyên được kiện toàn, đóng vai trò tích cực trong tập hợp, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong mọi nhiệm vụ. Công tác giáo dục mục tiêu, lý tưởng, truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước và thái độ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên luôn được coi trọng. Tuyệt đại đa số TNQĐ hiện nay có tinh thần yêu nước, lòng tự hào về truyền thống dân tộc, Quân đội, giác ngộ sâu sắc mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, gắn bó máu thịt với Nhân dân. TNQĐ có đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội nghiêm, tinh thần cảnh giác cách mạng cao, tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Họ đã và đang chứng tỏ là lực lượng xung kích, đi đầu, sáng tạo, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, cũng giống như độ tuổi thanh niên nói chung, TNQĐ chưa biểu hiện rõ nét về xu hướng nhân cách, năng lực chuyên môn đang trong quá trình hình thành và phát triển, kinh nghiệm sống trong môi trường Quân đội chưa nhiều. Bởi vậy, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Trong thời đại công nghiệp 4.0, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, những tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường, in-tơ-nét và mạng xã hội đang tác động mạnh mẽ đến thanh niên nói chung, TNQĐ nói riêng. Các thế lực phản động, thù địch với nhiều chiêu bài khác nhau, dùng nhiều luận điệu xuyên tạc nhằm lôi kéo, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của một số ít TNQĐ, hạ thấp vai trò của thanh niên Việt Nam. Các thủ đoạn của chúng chủ yếu mang tính quy chụp, từ những hiện tượng đơn lẻ của một số thanh niên, chúng luận ra thành bản chất chung của toàn bộ tuổi trẻ Quân đội, đặc biệt là một số vụ việc diễn ra trên không gian mạng, với đối tượng nhắm đến là những tân binh mới nhập ngũ, những quân nhân ở các học viện, nhà trường Quân đội. Các thời điểm nhạy cảm như trước thềm Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, các ngày lễ lớn của dân tộc..., chúng càng ra sức chống phá, tận dụng, thúc đẩy với những thủ đoạn tinh vi, diễn biến phức tạp. Vì vậy, tăng cường phòng, chống, đập tan âm mưu chống phá, hạ thấp vai trò của TNQĐ là yêu cầu hết sức quan trọng, cấp bách của Đảng ta hiện nay.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của TNQĐ, đồng thời đập tan âm mưu, thủ đoạn của lực lượng thù địch, cần phải thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của TNQĐ và sự cần thiết phải đấu tranh chống lại âm mưu thủ đoạn nhằm làm giảm vai trò của TNQĐ

Hai là, thường xuyên tổ chức, thực hiện có hiệu quả hoạt động thực tiễn, các cuộc vận động, các phong trào thi đua để làm sáng thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Ba là, phát huy tính tích cực, chủ động của TNQĐ trong học tập, rèn luyện, cống hiến, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và đánh bại những âm mưu hạ thấp vai trò của TNQĐ.

Bốn là, đảm bảo tốt cơ sở vật chất, điều kiện, môi trường thuận lợi để phát huy vai trò, tính tiên phong, cống hiến xây dựng đất nước của TNQĐ, làm tiền đề để đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái về Quân đội nhân dân Việt Nam./.

(Nội dung sưu tầm từ Tạp chí Xây dựng Đảng)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đón xuân, nhớ Bác Hồ(26/01/2024 4:36 CH)

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên(02/01/2024 5:17 CH)

Đoàn kết, lời căn dặn thiết tha của Bác(19/12/2023 5:18 CH)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời Quân đội nhân dân Việt Nam(15/12/2023 5:04 CH)

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng(01/11/2023 2:17 CH)

48 người đang online
°