Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2022

Đăng ngày 31 - 05 - 2022
Lượt xem: 172
100%

 


101 QĐ-SNV.pdf | 1.DS 34 CC duoc cu tham gia lop chuyen vien chinh(ht).xls

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần Fulbright của Chính phủ Hoa Kỳ, năm...(16/12/2022 3:08 CH)

Quyếtđịnh cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Raglai khóa VI năm 2022(01/12/2022 4:09 CH)

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng tại Trung Quốc(23/11/2022 7:59 SA)

Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2022(17/10/2022 8:28 SA)

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần Chevening của Chính phủ Anh(12/10/2022 9:17 SA)

50 người đang online
°