Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần Fulbright của Chính phủ Hoa Kỳ, năm học 2024-2025

Đăng ngày 16 - 12 - 2022
Lượt xem: 101
100%

 


3885 SNV-QLNS.pdf | Cong-ham-ngay-05-12-2022.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyếtđịnh cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Raglai khóa VI năm 2022(01/12/2022 4:09 CH)

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng tại Trung Quốc(23/11/2022 7:59 SA)

Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2022(17/10/2022 8:28 SA)

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần Chevening của Chính phủ Anh(12/10/2022 9:17 SA)

Đăng ký học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng năm...(17/08/2022 9:11 SA)

45 người đang online
°