Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 05/2021/TT-BTTTT
Ngày ban hành 16/08/2021
Trích yếu Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến"
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm TT 05 BTTTT.PDF |
86 người đang online
°