Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 67/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/09/2021
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm -muc-ho-tro-dao-tao-67-2021.pdf |
75 người đang online
°