Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024

Đăng ngày 06 - 02 - 2024
Lượt xem: 24
100%

 


549 SNV-TĐKT.pdf | Du-thao-KH-TT-2024-hc1-324.doc | 240122-Ke-hoach-thong-tin-tuyen-truyen-CCHC-nam-2024-A-Hung.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Góp ý dự thảo văn bản triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính...(22/02/2024 8:46 SA)

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ...(20/02/2024 8:07 SA)

Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định phân cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Đề án...(31/01/2024 3:10 CH)

Góp ý dự thảo Kế hoạch khảo sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thành lập và hoạt động của tổ...(24/01/2024 9:27 SA)

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất(22/01/2024 5:36 CH)

25 người đang online
°