Công bố thủ tục hành chính về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

Đăng ngày 24 - 01 - 2024
Lượt xem: 156
100%

 

Ngày 31/12/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1098/QĐ-BNV về công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức (Quyết định);

Theo đó, Bộ Nội vụ công bố 04 thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ gồm:

1. Thủ tục thi tuyển viên chức;

2. Thủ tục xét tuyển viên chức;

3. Thủ tục tiếp nhận vào viên chức;

4. Thủ tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2023 và thay thế Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố 04 thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ./.


1098_QD-BNV-TTHC-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc.signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công nhận xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023(23/02/2024 7:33 SA)

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ của Chính phủ Australia(20/02/2024 11:38 SA)

UBND tỉnh Ninh Thuận trao quyết định về công tác cán bộ(06/02/2024 9:20 SA)

Công bố thủ tục hành chính về kiểm định chất lượng đầu vào công chức(24/01/2024 3:07 CH)

Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng(24/01/2024 3:02 CH)

21 người đang online
°