Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
Lượt xem: 102
100%

 

Ngày 09/8/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập (Thông tư);

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư cụ thể như sau:

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được cấp có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật (trừ cơ sở giáo dục đại học, tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc phạm vi quản lý của chính quyền đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ căn cứ quy định của Thông tư và các quy định pháp luật liên quan để áp dụng.

3. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác liên quan.

Ngoài ra, Thông tư quy định nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cụ thể:

1. Nguyên tắc xác định vị trí việc làm

a) Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định số 106/2020/NĐ-CP).

b) Mỗi vị trí việc làm phải có tên gọi cụ thể và gắn với chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

2. Căn cứ xác định vị trí việc làm thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2023./.


thongtu17_2023_tt_bkhcn-931.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hướng dẫn VTVL lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo...(22/11/2023 11:57 SA)

Thông báo công bố tài liệu tham khảo, tập trung nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận...(20/11/2023 11:16 SA)

Thông báo công bố tài liệu tham khảo, tập trung nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận...(17/11/2023 3:16 CH)

Cử tuyển cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành...(13/11/2023 10:25 SA)

Bãi bỏ 05 Thông tư liên tịch hướng dẫn các Chương trình Khoa học và Công nghệ(07/11/2023 5:43 CH)

18 người đang online
°