Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 20 - 09 - 2023
Lượt xem: 64
100%

 

Ngày 28/7/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT);

Theo đó, Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:

1. Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông được quy định cụ thể tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT, gồm 11 chuyên ngành sau:

- Chuyên ngành quản lý báo chí;

- Chuyên ngành quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

- Chuyên ngành quản lý thông tin đối ngoại;

- Chuyên ngành quản lý thông tin cơ sở;

- Chuyên ngành quản lý xuất bản, in và phát hành;

- Chuyên ngành quản lý bưu chính;

- Chuyên ngành quản lý viễn thông;

- Chuyên ngành quản lý tần số vô tuyến điện;

- Chuyên ngành quản lý công nghệ thông tin;

- Chuyên ngành quản lý giao dịch điện tử;

- Chuyên ngành an toàn thông tin mạng;

2. Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông được quy định cụ thể tại Phụ lục II, Phụ lục III kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT.

Thông tư số số 09/2023/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023./.


09-btttt.signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hướng dẫn VTVL lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo...(22/11/2023 11:57 SA)

Thông báo công bố tài liệu tham khảo, tập trung nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận...(20/11/2023 11:16 SA)

Thông báo công bố tài liệu tham khảo, tập trung nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận...(17/11/2023 3:16 CH)

Cử tuyển cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành...(13/11/2023 10:25 SA)

Bãi bỏ 05 Thông tư liên tịch hướng dẫn các Chương trình Khoa học và Công nghệ(07/11/2023 5:43 CH)

55 người đang online
°