Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

Đăng ngày 02 - 06 - 2023
Lượt xem: 152
100%

 

Ngày 20/4/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê (Thông tư).

Theo đó, Thông tư quy định cụ thể về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê:

- Danh mục 26 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê trong các cơ quan, tổ chức hành chính: Phụ lục I.

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê trong các cơ quan, tổ chức hành chính: Phụ lục IIA, Phụ lục IIB, Phụ lục IIC và Phụ lục IID.

- Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê trong các cơ quan, tổ chức hành chính: Phụ lục III.

Ngoài ra, Thông tư quy định cụ thể đối tượng áp dụng; nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê; trình tự phê duyệt vị trí việc làm; hồ sơ trình, nội dung và thời hạn thẩm định đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm; đồng thời, quy định điều khoản chuyển tiếp thực hiện đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy tại Thông tư thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2023./.


thong-tu-03-2023-tt-bkhdt-vi-tri-cong-chuc-nganh-ke-hoach-dau-tu-thong-ke-263.pdf

Tin liên quan

Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2027(19/05/2023 8:39 SA)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Giáo dục và Đào tạo(28/10/2022 1:23 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện các kết luận về công tác quản lý biên chế, tinh giản biên chế và cơ...(13/09/2022 11:14 SA)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo triển khai việc điều chuyển các Trung tâm Y tế...(28/04/2022 5:00 CH)

Xã Tân Hải, huyện Ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021(18/01/2022 1:45 CH)

Tin mới nhất

Đề nghị phối hợp báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (đã được...(29/09/2023 3:44 CH)

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức,...(27/09/2023 7:59 SA)

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong...(22/09/2023 7:44 SA)

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn(22/09/2023 7:41 SA)

Thông tư quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao...(22/09/2023 7:38 SA)

134 người đang online
°