Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TTBNV ngày 30/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đăng ngày 24 - 05 - 2023
Lượt xem: 63
100%

 


1646 SNV-QLNS.pdf | Thong tu huong dan ve DTBD CBCCVC_ngay 26-4.pdf | Phu luc 1.pdf | Phu luc 2.pdf | Phu luc 3.pdf | Phu luc 4_Hoc vien.pdf | Phu luc 5_Giang vien.pdf | Phu luc 6_Co so vat chat.pdf | hu luc 7_Khoa boi duong.pdf | Phu luc 8_Hieu qua boi duong.pdf | Phu luc 9_Bang tong hop.pdf | Phu luc 10_ Quy trinh.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Malaysia(22/05/2023 3:52 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(22/05/2023 2:03 CH)

Bộ Nội vụ ban hành cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ...(22/05/2023 9:37 SA)

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII(19/05/2023 8:25 SA)

Thông báo công bố tài liệu tham khảo, tập trung nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận...(15/05/2023 10:16 CH)

25 người đang online
°