Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TTBNV ngày 30/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đăng ngày 24 - 05 - 2023
Lượt xem: 130
100%

 


1646 SNV-QLNS.pdf | Thong tu huong dan ve DTBD CBCCVC_ngay 26-4.pdf | Phu luc 1.pdf | Phu luc 2.pdf | Phu luc 3.pdf | Phu luc 4_Hoc vien.pdf | Phu luc 5_Giang vien.pdf | Phu luc 6_Co so vat chat.pdf | hu luc 7_Khoa boi duong.pdf | Phu luc 8_Hieu qua boi duong.pdf | Phu luc 9_Bang tong hop.pdf | Phu luc 10_ Quy trinh.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp...(04/03/2024 2:23 CH)

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024(29/02/2024 3:54 CH)

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng tại Liên bang Nga(29/02/2024 10:57 SA)

Công nhận xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023(28/02/2024 9:07 SA)

Thông báo công bố tài liệu tham khảo, tập trung nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận...(28/02/2024 9:03 SA)

10 người đang online
°