Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Đăng ngày 24 - 05 - 2023
Lượt xem: 19
100%

 

Ngày 19/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ký duyệt Quyết định số 531/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Quyêt định); Theo đó, quy định danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực giáo dục và đào tạo gồm 02 mức độ mật, cụ thể như sau:

- Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm:

+ Đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển Qlympic quốc tế và khu vực chưa công khai.

+ Thông tin về người thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu được cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài cần được bảo vệ theo yêu cầu của bên cử đi đào tạo.

- Bí mật nhà nước độ Mật gồm:

+ Văn bản có nội dung phản ánh, nhật xét, đánh giá về thực trạng tư tưởng, đời sống của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên có tác động tiêu cực đến chính trị, an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội.

+ Thông tin về địa điểm ra đề thi và in sao đề thi; thông tin về nhân sự của Hội đồng/Ban ra đề thi và in sao đề thi; phương án vận chuyển, bảo quản lưu trữ và bảo vệ đề thi của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế, khu vực chưa công khai.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành; đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục Đào tạo./.


QDTTCP-531.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trên các lĩnh vực(31/05/2023 8:11 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước...(30/05/2023 4:01 CH)

Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển...(23/05/2023 9:16 SA)

Thông báo tuyển chọn, gọi công dân có trình độ công nghệ thông tin nhập ngũ(22/05/2023 2:13 CH)

Chương trình ‘Dấu ấn Việt Nam’ tôn vinh ngôn ngữ và văn hóa Việt(22/05/2023 9:26 SA)

55 người đang online
°