Phối hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận 06 tháng đầu năm 2023

Đăng ngày 23 - 05 - 2023
Lượt xem: 150
100%

 


1613 SNV-TCBM.pdf | 851-429.pdf | CV-BCS-456.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đề nghị phối hợp báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (đã được...(29/09/2023 3:44 CH)

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức,...(27/09/2023 7:59 SA)

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong...(22/09/2023 7:44 SA)

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn(22/09/2023 7:41 SA)

Thông tư quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao...(22/09/2023 7:38 SA)

302 người đang online
°