Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống thi đua yêu nước

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
Lượt xem: 40
100%

 

Ngày 17/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1942/KH-UBND tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống thi đua yêu nước - 11/6/1948-11/6/2023 (Kế hoạch). Theo đó, mục đích yêu cầu được xác định như sau:

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân, tuyên truyền sâu rộng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

- Phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2023 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV đã đề ra.

- Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2023 phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Ngoài ra, Kế hoạch xác định cụ thể nội dung và các hình thức thực hiện; trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch và báo cáo (qua Sở Nội vụ) kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trước ngày 30/6/2023./.


KH1942-730.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Hoạt động hè năm 2023(29/09/2023 4:44 CH)

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm...(27/09/2023 8:11 SA)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện, góp phần...(25/09/2023 4:57 CH)

Khen thưởng thành tích xuất sắc tổ chức Lễ đón nhận Bằng UNESCO “Ghi danh nghệ thuật làm gốm của...(20/09/2023 2:08 CH)

Khen thưởng thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023(18/09/2023 1:52 CH)

739 người đang online
°