Thực hiện công tác thanh tra lĩnh vực Nội vụ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
Lượt xem: 82
100%

 

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ để có phương án, biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả của hoạt động quản lý Nhà nước;

Ngày 15/5/2023, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 95/QĐ-SNV về thanh tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; tuyển dụng viên chức; số lượng cấp phó; quản lý, sử dụng số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển đổi vị trí công tác; xây dựng, thực hiện đề án vị trí việc làm; tinh giản biên chế, đánh giá, xếp loại và quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và Đề cương báo cáo thanh tra, gửi đến đơn vị được thanh tra để phối hợp chuẩn bị và tiến hành các nội dung liên quan để tổ chức thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022.

Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.


QD-95.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phối hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2023(16/04/2024 2:19 CH)

Tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập(05/04/2024 7:47 SA)

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính Khóa 04 năm 2024(20/03/2024 4:29 CH)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ...(18/03/2024 2:51 CH)

Công chức lãnh đạo phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm(18/03/2024 2:44 CH)

50 người đang online
°