Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Đăng ngày 13 - 03 - 2023
Lượt xem: 894
100%

 

Ngày 27/02/2023, Chính phủ thông qua Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết).

Theo đó, Chính phủ đề ra 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng và thực hiện 04 nhiệm vụ: (1) Đề án đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho cán bộ, công chức xã theo quy định, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới; (2) Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (bao gồm tiêu chuẩn của đơn vị hành chính nông thôn, phân loại đơn vị hành chính nông thôn); (3) Sửa đổi, bổ sung Nghị định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trong đó có các quy định đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở các đơn vị hành chính nông thôn (xã); (4) Đề án đánh giá tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016 - 2021, định hướng phát triển đến năm 2030 (trong đó có tổ chức và hoạt động của chính quyền nông thôn (xã)).

Ngoài ra, Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 03 nhiệm vụ: (1) Đề án xây dựng cơ chế chính sách, thí điểm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, khu vực nông thôn; (2) Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp; (3) Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2023./.


NghiQuyet-26-CP-379 (1).pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc với Bộ Y tế(22/02/2024 8:52 SA)

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước(22/02/2024 8:47 SA)

Nghị quyết phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2024(20/02/2024 8:29 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2021-2026(06/02/2024 9:17 SA)

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng đầu tiên của năm 2024(02/02/2024 3:18 CH)

104 người đang online
°