Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Đăng ngày 29 - 11 - 2023
Lượt xem: 91
100%

 

Ngày 27/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ (Nghị định); Theo đó, Nghị định quy định về cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ, gồm có:

1. Vụ Pháp chế.

2. Vụ Tổ chức cán bộ.

3. Vụ Hợp tác quốc tế.

4. Vụ Kế hoạch - Tổng hợp.

5. Văn phòng.

6. Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I).

7. Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II).

8. Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III).

9. Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I).

10. Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II).

11. Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III).

12. Cục Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực (Cục IV).

13. Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra (Cục V).

14. Ban Tiếp công dân trung ương.

15. Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra.

16. Báo Thanh tra.

17. Tạp chí Thanh tra.

18. Trường Cán bộ Thanh tra.

19. Trung tâm Thông tin.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2023 và thay thế Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ./.


NGHI-DINH-81.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chỉ thị đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực...(20/02/2024 8:31 SA)

Trường Cán bộ Thanh tra chính thức khai trương kênh Youtube(20/02/2024 8:16 SA)

Kiện toàn BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ(02/02/2024 2:45 CH)

Tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng ngừa mất cán bộ trong lực lượng chức năng(18/01/2024 11:19 SA)

Nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Thanh tra Việt Nam và Bộ Thanh tra Campuchia(18/01/2024 11:16 SA)

60 người đang online
°