Hướng dẫn VTVL lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đăng ngày 22 - 11 - 2023
Lượt xem: 140
100%

 

Ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BNNPTNT Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thông tư).

Theo đó, đối tượng áp dụng, nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được áp dụng hướng dẫn của Thông tư này để xác định vị trí việc làm của đơn vị.

 2. Nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm:

- Nguyên tắc xác định vị trí việc làm thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 106/2020/NĐ-CP)

- Căn cứ xác định vị trí việc làm thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và một số nội dung có liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024./.


Thong-tu-11-2023-501.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công nhận xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023(23/02/2024 7:33 SA)

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ của Chính phủ Australia(20/02/2024 11:38 SA)

UBND tỉnh Ninh Thuận trao quyết định về công tác cán bộ(06/02/2024 9:20 SA)

Công bố thủ tục hành chính về kiểm định chất lượng đầu vào công chức(24/01/2024 3:07 CH)

Công bố thủ tục hành chính về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức(24/01/2024 3:04 CH)

57 người đang online
°