Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra

Đăng ngày 20 - 11 - 2023
Lượt xem: 110
100%

 

Ngày 01/11/2023, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-TTCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra (Thông tư);

Theo đó, Thông tư hướng dẫn cụ thể về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra như sau:

- Danh mục 24 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư;

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra được quy định tại Phụ lục II.A, Phụ lục II.B, Phụ lục II.C, Phụ lục II.D ban hành kèm theo Thông tư;

- Khung cấp độ xác định năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư.

Ngoài ra, Thông tư quy định cụ thể nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra; đồng thời, quy định điều khoản chuyển tiếp thực hiện đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư thì được bảo lưu ngạch công chức cho đến khi có hướng dẫn mới.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2023./.


01-2023-TT-TTCP-moi.PDF

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chỉ thị đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực...(20/02/2024 8:31 SA)

Trường Cán bộ Thanh tra chính thức khai trương kênh Youtube(20/02/2024 8:16 SA)

Kiện toàn BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ(02/02/2024 2:45 CH)

Tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng ngừa mất cán bộ trong lực lượng chức năng(18/01/2024 11:19 SA)

Nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Thanh tra Việt Nam và Bộ Thanh tra Campuchia(18/01/2024 11:16 SA)

24 người đang online
°