Cử tuyển cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở gắn với Chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2024

Đăng ngày 13 - 11 - 2023
Lượt xem: 130
100%

 

Nhằm mục đích cử cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở gắn với Chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính, có bản lĩnh vững vàng, kiến thức năng lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở xã, phường, thị trấn;

Ngày 01/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4593/KH-UBND về việc cử tuyển cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở gắn với Chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2024 do Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 tổ chức (Kế hoạch);

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung, chương trình đào tạo thực hiện theo Thông tư số 117/2009/TT-BQP ngày 30/12/2009 của Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở; Thông tư số 96/2015/TT-BQP ngày 31/8/2015 của Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở; Hướng dẫn số 1690/BCĐ-BQP ngày 25/9/2015 của Ban Chỉ đạo Đào tạo/Bộ Quốc phòng về Liên kết đào tạo chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở với chương trình trung cấp lý luận - hành chính; Quyết định 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tường Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn trình độ Cao đẳng, Đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Công văn số 2630/VPCP-NV ngày 16/4/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án đào tạo cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn trình độ Cao đẳng, Đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Công văn số 81/BCĐ-DQ ngày 27/01/2021 của Bộ Quốc phòng về việc đào tạo Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã từ học kỳ 2 năm 2020 đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng quy hoạch cán bộ Chỉ huy trưởng cấp xã, bảo đảm chỉ tiêu đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh; sử dụng dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao để thực hiện thương thảo, ký hiệp đồng đào tạo với cơ sở đào tạo và thực hiện quyết toán với cơ sở đào tạo theo thực tế phát sinh, quyết toán với ngân sách địa phương theo quy định hiện hành./.


4593-KH-UBND.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công nhận xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023(23/02/2024 7:33 SA)

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ của Chính phủ Australia(20/02/2024 11:38 SA)

UBND tỉnh Ninh Thuận trao quyết định về công tác cán bộ(06/02/2024 9:20 SA)

Công bố thủ tục hành chính về kiểm định chất lượng đầu vào công chức(24/01/2024 3:07 CH)

Công bố thủ tục hành chính về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức(24/01/2024 3:04 CH)

33 người đang online
°