Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng

Đăng ngày 26 - 10 - 2023
Lượt xem: 106
100%

 

Ngày 03/10/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BXD Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng (Thông tư);

Theo đó, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư, cụ thể như sau:

1. Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng.

2. Thông tư áp dụng đối với:

a) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;

b) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực xây dựng tại chính quyền địa phương;

c) Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Thông tư.

Ngoài ra, Thông tư quy định danh mục vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực xây dựng tại chính quyền địa phương phải thực hiện định kỳ chuyển đổi. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức công tác tại các vị trí quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông từ là từ đủ 03 năm đến 05 năm; Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm cấp có thẩm quyền ban hành văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2023./.


VanBanGoc_08_2023_TT_BXD-669.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công nhận xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023(23/02/2024 7:33 SA)

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ của Chính phủ Australia(20/02/2024 11:38 SA)

UBND tỉnh Ninh Thuận trao quyết định về công tác cán bộ(06/02/2024 9:20 SA)

Công bố thủ tục hành chính về kiểm định chất lượng đầu vào công chức(24/01/2024 3:07 CH)

Công bố thủ tục hành chính về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức(24/01/2024 3:04 CH)

68 người đang online
°