Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội

Đăng ngày 26 - 10 - 2023
Lượt xem: 157
100%

 

Ngày 17/10/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội (Thông tư). Theo đó, đối tượng áp dụng, nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

- Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

- Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

- Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

 2. Nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội:

- Nguyên tắc xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

- Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

 Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể: Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội; điều khoản chuyển tiếp và một số nội dung có liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2023./.


Thong-tu-10-2023-tt-bldtbxh-643.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công nhận xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023(23/02/2024 7:33 SA)

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ của Chính phủ Australia(20/02/2024 11:38 SA)

UBND tỉnh Ninh Thuận trao quyết định về công tác cán bộ(06/02/2024 9:20 SA)

Công bố thủ tục hành chính về kiểm định chất lượng đầu vào công chức(24/01/2024 3:07 CH)

Công bố thủ tục hành chính về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức(24/01/2024 3:04 CH)

36 người đang online
°