Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025

Đăng ngày 19 - 01 - 2023
Lượt xem: 275
100%

 

Nhằm triển khai thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025;

Ngày 10/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025 (Quyết định). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ thu hút như sau:

- Các đối tượng thu hút đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quyết định này về làm việc tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh, được hỗ trợ bằng tiền một lần (ngoài tiền lương và chế độ liên quan), như sau: hỗ trợ đối với Giáo sư là 400 triệu đồng; Phó Giáo sư là 350 triệu đồng; Tiến sĩ là 300 triệu đồng; Thạc sĩ, Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc là 120 triệu đồng.

- Các đối tượng thu hút nếu có nhu cầu sẽ được ưu tiên mua, thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc thực hiện; điều kiện, tiêu chuẩn; hình thức thu hút, tuyển dụng; quyền lợi và trách nhiệm của người được thu hút và một số nội dung liên quan; trên cơ sở đó, giao trách nhiệm cụ thể các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2023./.


QD-07-UBND.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công nhận xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023(23/02/2024 7:33 SA)

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ của Chính phủ Australia(20/02/2024 11:38 SA)

UBND tỉnh Ninh Thuận trao quyết định về công tác cán bộ(06/02/2024 9:20 SA)

Công bố thủ tục hành chính về kiểm định chất lượng đầu vào công chức(24/01/2024 3:07 CH)

Công bố thủ tục hành chính về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức(24/01/2024 3:04 CH)

2 người đang online
°