LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24 NĂM 2022 (Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022)

Đăng ngày 14 - 06 - 2022
Lượt xem: 107
100%

 

THỜI GIAN, NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN DỰ

1. THỨ 2 (ngày 13/6/2022)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Giám đốc Sở

Tham gia luyện tập KVPT Ninh Sơn (từ 07h00')

Phó Giám đốc Sở

Chiều

Dự họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI (từ 14h00' tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)

Giám đốc Sở

2. THỨ 3 (ngày 14/6/2022)

Sáng

Tham dự cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến: (1) Đề án, Chỉ thị về đổi mới việc quán triệt, học tập triển khai, sơ kết, tổng kết Nghị quyết của Đảng; (2) Thành lập Phòng Ngoại vụ thuộc VP UBND tỉnh

Giám đốc Sở

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Sở

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Lãnh đạo Sở

3. THỨ 4 (ngày 15/6/2022)

Sáng

Tiếp xúc cử tri (từ 08h00' tại Phòng Tiếp công dân TP.PRTC)

Giám đốc Sở

Họp giải quyết Đơn đề nghị bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với ứng viên Đề án đào tạo SĐH ở nước ngoài

Lãnh đạo Sở

Chiều

Tổ chức Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức bộ máy (Đại hội điểm)

Lãnh đạo Sở, TV BCH Đảng ủy

Dự họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến cơ sở (từ 14h00' tại Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh)

Phó Giám đốc Sở

4. THỨ 5 (ngày 16/6/2022)

Sáng

Họp giải quyết việc đề nghị giao đất đối với Chùa Kim Sơn

Giám đốc Sở

Tiếp công dân định kỳ tháng 6

Tham gia diễn tập KVPT (đến hết ngày 17/6)

Phó Giám đốc Sở

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Giám đốc Sở

5. THỨ 6 (ngày 17/6/2022)

Sáng

Đại hội Chi bộ phòng QLNS

Lãnh đạo Sở, TV BCH Đảng ủy

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Giám đốc Sở


Lich c.tacTuan 24 cua SNV (TB).doc

Tin liên quan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32 NĂM 2022 (Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)(08/08/2022 9:58 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28 NĂM 2022 (Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022)(12/07/2022 2:11 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27 NĂM 2022 (Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022)(05/07/2022 8:43 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26 NĂM 2022 (Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022)(27/06/2022 7:47 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25 NĂM 2022 (Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 25/6/2022)(20/06/2022 7:55 SA)

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32 NĂM 2022 (Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)(08/08/2022 9:58 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31 NĂM 2022 (Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022)(01/08/2022 4:02 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30 NĂM 2022 (Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022)(25/07/2022 8:31 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28 NĂM 2022 (Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022)(12/07/2022 2:11 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27 NĂM 2022 (Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022)(05/07/2022 8:43 SA)

39 người đang online
°