Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ năm

Sáng ngày 19/7/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ năm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp; cùng tham dự Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những đổi mới, quyết liệt, sát sao, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để tạo ra bước đột phá trong CCHC. Trên cơ sở các nhiệm vụ đã đề ra, tính đến ngày 21/6/2023, các bộ, ngành Trung ương đã hoàn thành 296 nhiệm vụ, đạt 35,03% so với kế hoạch; UBND các tỉnh, thành phố đã hoàn thành 1.384 nhiệm vụ, đạt 46,09% so với kế hoạch. 62/63 địa phương và 10/21 bộ, ngành đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng chính quyền điạ phương; cải cách chế độ công vụ; tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số… đều được thúc đẩy, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, cố gắng n hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức./.

Chí Huyên, Phòng Thi đua – Khen thưởng