Phối hợp tổ chức Hội thi Dân vận chính quyền năm 2023