Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và các Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Chủ trì tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh.

 

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh chủ trì điểm cầu Ninh Thuận

Phiên họp tập trung thảo luận các nội dung về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp và công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).

Theo đó, kết quả Chỉ số SIPAS, PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận như sau: Chỉ số SIPAS 2022 đạt 81,83%, xếp vị thứ 20/63 tỉnh, thành phố (giảm 6,81%  và giảm 4 bậc so với năm 2021); Chỉ số PAR INDEX 2022 đạt 85,78 điểm, xếp vị thứ 29/63 tỉnh, thành phố (giảm 0,77 điểm và tăng 6 bậc so với năm 2021)./.

Thu Hiền - Phòng Tổ chức bộ máy