Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Đăng ngày 29 - 05 - 2023
Lượt xem: 138
100%

 

Ngày 15/5/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (Thông tư);

Theo đó, Thông tư hướng dẫn cụ thể về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch:

- Danh mục 30 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch (12 vị trí việc làm lĩnh vực văn hóa, 3 vị trí việc làm lĩnh vực gia đình, 6 vị trí việc làm lĩnh vực thể dục thể thao, 9 vị trí việc làm lĩnh vực du lịch): Phụ lục I.

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch: Phụ lục IIA, Phụ lục IIB và Phụ lục IIC.

- Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong các cơ quan, tổ chức hành chính quy định: Phụ lục III.

Ngoài ra, Thông tư quy định cụ thể nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; đồng thời, quy định điều khoản chuyển tiếp thực hiện đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2023./.


1684377652512_thong-tu-06-2023-tt-bvhttdl-huong-dan-vi-tri-viec-lam-chuyen-nganh-van-hoa-gia-dinh-663.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đề nghị phối hợp báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (đã được...(29/09/2023 3:44 CH)

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức,...(27/09/2023 7:59 SA)

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong...(22/09/2023 7:44 SA)

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn(22/09/2023 7:41 SA)

Thông tư quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao...(22/09/2023 7:38 SA)

375 người đang online
°