Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
Lượt xem: 30
100%

 


1602 SNV-QLNS.pdf | 04-2023_TT-924.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TTBNV ngày 30/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(24/05/2023 4:20 CH)

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Malaysia(22/05/2023 3:52 CH)

Bộ Nội vụ ban hành cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ...(22/05/2023 9:37 SA)

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII(19/05/2023 8:25 SA)

Thông báo công bố tài liệu tham khảo, tập trung nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận...(15/05/2023 10:16 CH)

66 người đang online
°