Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
Lượt xem: 89
100%

 


1602 SNV-QLNS.pdf | 04-2023_TT-924.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần Chevening của Chính phủ Anh (26/09/2023 3:10 CH)

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành...(25/09/2023 5:04 CH)

Bộ Nội vụ ban hành quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ(25/09/2023 5:01 CH)

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ...(20/09/2023 2:13 CH)

Quyết định cử cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình...(19/09/2023 4:28 CH)

135 người đang online
°