Nghiên cứu, nhân rộng mô hình phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Đăng ngày 08 - 12 - 2023
Lượt xem: 86
100%

 


136 SNV-TCBM.pdf | CV-3904-VPUB.pdf | BC-cua-TP-Ha-Noi.pdf | CV-5143-BNV.pdf | KH-thuc-hien-NQ-cua-UBND-tp-Ha-Noi.pdf | NQ-phan-cap-cua-HDND-tp-Ha-Noi.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thủ tướng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương(06/02/2024 9:34 SA)

Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”(06/02/2024 9:31 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch xây dựng Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai...(06/02/2024 9:29 SA)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024(02/02/2024 3:01 CH)

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên...(02/02/2024 2:48 CH)

11 người đang online
°