Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập

Đăng ngày 14 - 01 - 2023
Lượt xem: 43
100%

 

Ngày 28/12/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập (Thông tư);

Theo đó, Thông tư quy định cụ thể đối tượng áp dụng cụ thể như sau: viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ: nhiệm vụ, tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giáo vụ và một số nội dung có liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2023 và thay thế Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập.


TT-22-2022.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(06/02/2023 4:13 CH)

Thông báo công bố tài liệu tham khảo, tập trung nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận...(01/02/2023 8:26 SA)

Thông báo công bố tài liệu tham khảo, tập trung nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận...(30/01/2023 2:28 CH)

Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh...(19/01/2023 10:28 CH)

Hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập(13/01/2023 1:55 CH)

41 người đang online
°