Ngành Thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022

Đăng ngày 12 - 01 - 2023
Lượt xem: 43
100%

 

Sáng ngày 06/01/2023, tại Hà Nội, Ngành Thanh tra tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ cùng các đồng chí Trần Ngọc Liêm, Bùi Ngọc Lam, Đặng Công Huẩn, Trần Văn Minh, Lê Sỹ Bảy Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đồng chủ trì hội nghị.

Description: D:\khiet-2023\VB chung\thang 1\tin\Toàn cảnh TK 2022.jpg

Quang cảnh Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra năm 2022

Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ Tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, năm 2022 toàn ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà nước giao, các mặt công tác đều có sự chuyển biến tích cực, thực chất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chia sẻ những khó khăn, ghi nhận và biểu dương sự cố gắng với những kết quả của ngành Thanh tra trong năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2026. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Chính phủ quyết tâm thực hiện hiệu quả phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”; tập trung chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, gắn với tăng cường công tác thanh tra, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

           Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị ngành Thanh tra và các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để tạo được sự chuyển động mạnh mẽ, tích cực và toàn diện hơn, nỗ lực, quyết tâm, tập trung trí tuệ để đưa ra các giải pháp chủ động trong thực thi nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: 1. Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Thanh tra (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/7/2023, trong đó khẩn trương trình Chính phủ ban hành các nghị định, quy định hướng dẫn chi tiết Luật Thanh tra trong tháng 5/2023, bảo đảm chất lượng, tiến độ, có hiệu lực cùng thời điểm Luật có hiệu lực; 2. bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, cả trước mắt và lâu dài, nhất là các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026 và năm 2023; 3. Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2023 theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; 4. Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương; 5. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 6. Tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn tiếp theo; tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,…

         Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống tốt đẹp và sự nỗ lực, cố gắng, tận tụy của cán bộ, công chức, viên chức, trong năm 2022 và thời gian tới, toàn ngành Thanh tra sẽ tiếp tục phát huy và hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân đã tin tưởng, giao cho.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thay mặt Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra tiếp thu toàn bộ những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái để cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 và sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong thời gian tới./.

(Hình ảnh và một số nội dung sưu tầm từ Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)
 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hoàn thành nhập dữ liệu vụ việc của ngành Thanh tra vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia(12/01/2023 4:01 CH)

Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030(12/01/2023 3:54 CH)

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023(11/01/2023 4:27 CH)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ(20/12/2022 10:17 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực...(20/12/2022 10:15 CH)

184 người đang online
°