Hoàn thành nhập dữ liệu vụ việc của ngành Thanh tra vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia

Đăng ngày 12 - 01 - 2023
Lượt xem: 34
100%

 

Lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương cho biết, triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Thanh tra tại Thông báo số 2010/TB-TTCP và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Văn bản số 4011/VPCP-V.I, đến nay, Ban Tiếp công dân Trung ương đã hoàn thành việc nhập liệu 1.003 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia. Đây được đánh giá là gói dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, với kết quả rà soát, hoàn thành việc nhập dữ liệu 1.003 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài của Thanh tra Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước trong gần 4 năm qua, là kết quả của việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ.

Description: https://thanhtra.com.vn/data/images/0/2023/01/09/thaihai/so-tu-phap-tp-hcm.jpg?dpi=150&quality=100&w=630&mode=crop&anchor=topcenter&scale=both

Quang cảnh buổi nhập dữ liệu ngành Thanh tra vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia

Việc nhập liệu đã tuân thủ các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định pháp luật khác có liên quan. Các vụ việc được nhập liệu vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia đảm bảo tính chính xác, đầy đủ các nội dung theo quy định.

Lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương đánh giá, với việc hoàn thành kết quả nhập liệu 1.003 vụ việc vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia, đây là căn cứ quan trọng để thực hiện hiệu quả Nghị định số 55/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Cơ sở Dữ liệu quốc gia; dữ liệu được quản lý tập trung tại Thanh tra Chính phủ, được cập nhật thường xuyên và khai thác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh./.

(Nguồn: Sưu tầm từ Báo điện tử Thanh tra Chính phủ)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ngành Thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022(12/01/2023 3:57 CH)

Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030(12/01/2023 3:54 CH)

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023(11/01/2023 4:27 CH)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ(20/12/2022 10:17 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực...(20/12/2022 10:15 CH)

19 người đang online
°